ARTICLES

Train your brain to Explore & Express Your Gratitude

ฝึกสมองของคุณให้สำรวจเรื่องดีๆในชีวิต และ แสดงความขอบคุณสิ่งเหล่านั้น 

     การตระหนักรู้เรื่องราวเหล่านั้นจริงๆ จะช่วยทำให้เรารู้สึกขอบคุณสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราได้อย่างจริงใจและไม่เป็นการโกหกตัวเอง สำหรับหลายๆคนนะคะ การแสดงความขอบคุณ หรือ Express Gratitude อาจจะเริ่มคุ้นหูและเคยได้ยินอยู่หลายครั้งแล้ว เนื่องจากมีงานวิจัยหลายชิ้นที่กล่าวถึงถึงผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม จากการฝึกแสดงความขอบคุณ เพื่อสร้างความคิดและอารมณ์เชิงบวก

      โดยปกติแล้ว เวลาเหตุการณ์ในเชิงลบเกิดขึ้นในชีวิตเรา ก็มักจะสร้างความวิตกกังวลให้กับตัวเราเองอย่างมาก จริงไหมคะ ? ตอนที่เราเผชิญกับอุปสรรค เราจะรู้สึกท้อแท้ และไม่อยากก้าวต่อไป ดังนั้นการจะลุกขึ้นมาฮึดอีกซักรอบ เราจำเป็นจะต้องงัดเอาบางสิ่งบางอย่างออกมาสู้

      การดึงเอาสิ่งดี ๆ หรือความคิดในแง่ดีออกมา และการคิดถึงเรื่องที่ดีๆที่เกิดขึ้น ในชีวิตของเราจะช่วยถ่วงดุลอคติในแง่ลบค่ะ โดยมันจะไปช่วยเพิ่มเวลาให้สมองของเราได้บันทึกและคิดทบทวน รวมถึงจดจำเหตุการณ์ในเชิงบวกบ้าง ไม่ใช่รังแต่จะคิดถึงแต่เรื่องแย่ๆ การคิดทบทวนถึงสิ่งที่เรารู้สึกขอบคุณและเหตุผลที่เรารู้สึกเช่นนั้นอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้ง จะช่วยให้สมองของเราเก็บสะสมเหตุการณ์ในเชิงบวกเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็น ความภูมิใจตอนจบมหาวิทยาลัย โอกาสที่เราได้เข้ามาทำงาน หรือการมีครอบครัวที่คอยสนับสนุน หากเราอยากทำให้เป็นกิจจะลักษณะ อาจจะลองจดบันทึกสั้นๆ ถึงเรื่องดี ๆ ที่เกิดขึ้นกับเราในแต่ละวันเพื่อทำให้เป็นนิสัยก็ได้ค่ะฝึกสะสมความคิดเชิงบวกไว้ให้เยอะๆนะคะ ฝึกสะสมมันเอาไว้ใน สต้อกของเรา เพราะหลายครั้งเราอาจจะต้องใช้มันเพื่อคานอำนาจกับความคิดเชิงลบ และถ้าเราไม่เคยฝึกนึกถึงเหตุการณ์เชิงบวกเอาไว้เลย ในวันที่จำเป็นต้องใช้ ต่อให้นึกเท่าไหร่ เราก็อาจจะนึกไม่ออกค่ะ