ARTICLES

Train your brain to say “No” to Negative thought

มีบ่อยครั้งไหมคะที่เรามักโทษตัวเอง หรือมีความคิดในแง่ลบต่อตนเองอยู่ในหัวเวลามีข้อผิดพลาดบางอย่างเกิดขึ้น 

     หากเราเป็นเจ้าของกิจการ เป็นคนทำงานในองค์กร หรือเป็นคนคนหนึ่งที่ต้องการประสบความสำเร็จในชีวิต การเอาชนะอุปสรรคและความผิดพลาดย่อมสำคัญต่อความสำเร็จของเรา การจะฝึกฝนความยืดหยุ่นดังกล่าวได้ เราจะต้องเรียนรู้การฝึกสมองของเราให้คิดในแง่บวกในเวลาที่ต้องเผชิญกับปัญหา และปฏิเสธความคิดในแง่ลบ ที่รังแต่จะดึงเราไว้ไม่ให้ลุกขึ้นไปต่อ

       แมทธิว เดลลา พอร์ทา นักจิตวิทยาเชิงบวกและที่ปรึกษาองค์กรเคยกล่าวไว้ว่า “คนเรามักจะมีอคติต่อความผิดพลาดของตัวเอง“ โดยสมองของคนเรามีแนวโน้มที่จะมองหาข้อมูลในแง่ลบและเก็บมันไว้ในความทรงจำได้รวดเร็วกว่าจริงๆแล้ว อคติในเชิงลบดังกล่าวก็ไม่ได้เลวร้ายเสมอไปหรอกนะคะ การยอมรับปัญหาและเผชิญหน้ากับความผิดพลาดจะทำให้เราหาทางออกได้ดีและรอบคอบมากขึ้น เราจะทำผิดแบบเดิมน้อยลง แต่หลายครั้งเหมือนกันที่เรามักจะซ้ำเติมตัวเองกับสิ่งที่พลั้งพลาดไป หรือปล่อยให้ตัวเองจมอยู่กับความคิดในแง่ลบถ้าหากเราเพ่งไปที่ความคิดในแง่บวกให้มากขึ้นอย่างมีสติ เราจะเริ่มกลับมามีสมดุลทางความคิด เราจะพบทางสายกลางแห่งความสุขที่ทำให้เราจัดการกับความผิดพลาดและอุปสรรคได้ โดยไม่ปล่อยให้พวกมันมาทำให้เรามีอารมณ์ที่เศร้าหมอง ความรู้สึกในแง่บวกจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจ ให้ประสิทธิผลในการทำงาน และสร้างโอกาสที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น

      การรวบรวมความคิด และพลังงานไปในทางบวกจะช่วยให้เราลุกขึ้นมาเอาชนะอุปสรรคได้ ในขณะเดียวกันเราก็จะไม่มองข้ามปัญหา หรือสาเหตุของการเกิดปัญหานั้น การมองเห็นภาพความเป็นจริงทั้งสองด้านจะช่วยให้เราก้าวไปข้างหน้า และระมัดระวังในการตัดสินใจ ไม่จมปลักอยู่ในปัญหาและอุปสรรค