1

What is Positive Psychology

     Positive psychology หรือจิตวิทยาเชิงบวก คือการศึกษาที่ช่วยให้ผู้คนมีชีวิตอยู่อย่างมีความหมาย มีความสุข และได้ใช้ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่

2

Difference of Positive Psychology & Positive Thinking

     Positive Psychology ไม่ใช่การศึกษาหรือสอนให้เกิดการคิดบวกแบบ Positive thinking ทั่วๆไป ไม่ใช่การเรียนการสอน เพื่อให้หลบหลีกปัญหา หรือมองข้ามอุปสรรค และความเสี่ยงต่างๆที่อยู่ตรงหน้า และคิดให้กำลังใจเชิงเข้าข้างตัวเองแบบลมลมแล้งแล้ง

3

Application of Positive Psychology

     ในต่างประเทศ เริ่มมีคนตื่นตัวและนำเอาศาสตร์เรื่อง Positive Psychology มาใช้กับเรื่องส่วนตัว เข่น ครอบครัว ความสัมพันธ์ การศึกษา และอื่นๆ 

 

4

The importance of being a positive leader

     ทำไมผู้นำเชิงบวกจึงจำเป็นกับองค์กร
ขอเริ่มต้นบทความ ด้วยการนำเสนอ มุมมองง่ายๆ ว่าเหตุใดความเป็นผู้นำเชิงบวกจึงมีความสำคัญค่ะ มีความจริงที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งที่ผู้นำบางท่านอาจจะลืมไปก็คือ การที่เราก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำใครสักคน นั่นหมายความว่า ตัวเรา

video plusitives


How leaders build positive culture

Train your brain to build positive affirmation

OUR CLIENTS