1

พลังของ TEAMWORK เมื่อทุกคนมีจุดประสงค์เดียวกัน

When teams share a common purpose, they transform into more effective and higher performing unit. They become quick and adaptable, especially in complex situations. (Read More In Article Section)

2

สร้าง Positive Reinforcement หรือ การเสริมแรงเชิงบวกให้กับองค์กร

Increase Positive Reinforcement In Workplace. แนวคิดของการเสริมแรงเชิงบวกหรือ Positive Reinforcement มีกันมานานแล้วและถูกพูดถึงกันอยู่อย่างสม่ำเสมอเป็นเวลาหลายสิบปี และสิ่งที่ยังทำให้แนวคิดแบบ Positive Reinforcement หรือการเสริมแรงเชิงบวก ยังสำคัญอยู่ก็เพราะ “ถ้าเราให้รางวัลกับพฤติกรรมใด แนวโน้มที่พฤติกรรมนั้นจะเกิดซ้ำอีกครั้งก็จะมีสูงขึ้น” (Read More In Article Section)

3

เป็น Leader ให้ได้ใจ ในวันที่อะไรอะไรก็ไม่แน่นอน

เปลี่ยนจากนายที่สั่งงานและรู้ทุกอย่าง เก่งทุกเรื่องเป็นนายที่เดินไปพร้อมๆกับลูกน้องแบบเคียงบ่าเคียงไหล่ รับฟังความคิดเห็นและไอเดียของกันและกัน เพราะสิ่งที่หัวหน้าเคยทำถูกต้องในวันก่อน อาจจะใช้ไม่ได้แล้วกับเหตุการณ์วันนี้ (Read More In Article Section)

video plusitives


How leaders build positive culture

Train your brain to build positive affirmation

OUR CLIENTS